Przestrzeganie zasad eksploatacji, zawartych w instrukcji użytkowania mebli, umożliwi ich bezpieczne, długotrwałe i bezawaryjne działanie.

 • Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. Pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed negatywnym:
 1. długotrwałym działaniem temperatury poniżej 15°C i powyżej 40°C,
 2. krótkotrwałym działaniem temperatury powyżej 100°C,
 3. bezpośrednim działaniem wody,
 4. bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem rozgrzanych naczyń, wody, alkoholi oraz innych substancji chemicznych, mogących uszkodzić ich powłokę.
 • Blaty drewniane powinny być odkurzane suchą i czystą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą, a następnie należy niezwłocznie osuszyć powierzchnię przez wytarcie suchą szmatką.
 • Nie wolno używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki.
 • Nie należy kroić bezpośrednio na drewnie ani innych powierzchniach do tego nieprzeznaczonych.
 • Uderzenie ostrym lub ciężkim przedmiotem o drewno lub metal może spowodować pojawienie się zarysowania lub uszkodzić element w inny sposób.
 • Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od źródeł ciepła.
 • Elementy mebli nie powinny być narażone na tarcie spowodowane ocieraniem się poszczególnych elementów wzajemnie o siebie lub inne przedmioty.
 • Długotrwałe miejscowe działanie siły może spowodować odkształcenia elementów mebli.
 • Nie należy przesuwać mebli. W celu przestawienia, konieczne jest podniesienie mebla do góry.
 • W przypadku podłóg podatnych na zarysowania wskazane jest zastosowanie podkładek ochronnych pod meble.
 • Opieranie się całym ciężarem ciała przy krawędzi mebla może spowodować utratę stabilności.
 • Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni, celem zachowania stabilności.
 • Kategorycznie zabrania się kołysania na hokerach oraz wchodzenia na drewniane blaty mebli.
 • Przy wybranych meblach konieczne jest mocowanie do stabilnych elementów pomieszczenia poprzez przygotowane otwory i dołączone elementy montażowe (kołki rozporowe oraz śruby).
 • Nie należy używać mebli w zastępstwie drabiny.
 • Z uwagi na ostre krawędzie oraz ciężar, zaleca się, by dzieci korzystające z mebli, były zawsze pod opieką osoby dorosłej.